Dekofilm Polska Sp. z o.o.             ul. Węgrzyna 1, 05-250 Emilianów

Uwaga: koronawirus (COVID-19). Zniesiono stan epidemii. Obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. monitoruje na bieżąco i wdraża wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami kompetentnych władz państwowych             

Aktualności

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

- pozyskiwanie unikatowego recyklatu w przetwórstwie wyselekcjonowanych tworzyw sztucznych z materiału poliolefinowych wielowarstwowych folii termokurczliwych zgodnych z produkcją metodą podwójnego rozdmuchu double blown - certyfikat ISO 9001:2015 nr.2287/09/2020/J/R.

Zawartość w foliach poliolefinowych ponad 20% własnego unikatowego regranulatu poprodukcyjnego, pozyskanego z własnych wyselekcjonowanych tworzyw sztucznych. Nie post-konsumenckiego, gdyż taki unikatowy w zgodności z naszymi recepturami na świecie nie występuje.

 

- dbałość o ochronę środowiska naturalnego "bądź eko i dbaj o przyrodę", wdrożenie materiału przyjaznego środowisku

 

- powtórne wykorzystanie czystych materiałów poprodukcyjnych PPR w tym ścinek technologicznych, a więc zmniejszenie tempa zużywania surowców kopalnych to nasz wkład w redukcję śladu węglowego

 

- ekonomiczność procesu produkcyjnego w ramach odzyskanego czystego materiału / ścinek technologicznych przetworzonych na wiórki, a dalej na regranulat poprodukcyjny PPR

 

- redukcja kosztów, (oszczędność zakupu o 20% podstawowego surowca do produkcji poliolefinowych folii termokurczliwych) pozytywny wizerunek na tle konkurencji, pochodzenie produktu i jego skład = wspieranie inicjatyw ECO

 

- zdecydowane zwiększenie efektywności energetycznej nastąpiło w roku 2018. Firma przeprowadziła się do nowej siedziby, która w całości została wykonana z elementów energooszczędnych, w tym bramy przemysłowe, drzwi i okna z przekładkami termicznymi.  

 

DECOLINE DCL-BD to najnowsze w Europie rozwiązanie dla opakowaniowej biodegradowalnej poliolefinowej wielowarstwowej folii termokurczliwej firmy Dekofilm Polska Sp. z o.o. opracowane w celu zmniejszenia / wyeliminowania pozostałości tworzyw sztucznych z poliolefinowych folii termokurczliwych przedostających się do środowiska naturalnego. Transparentna z perłową poświatą.

 

Powrót do listy