Strona główna Dekofilm Polska producent folii termokurczliwych PVC POLIOLEFINY i PVC rozciągliwej
Zadzwoń do Dekofilm Polska Sp. z o.o. Napisz do Dekofilm Polska Sp. z o.o.

Producent folii termokurczliwych (poliolefina i PVC) oraz rozciągliwej folii z PVC do pakowania żywności tzw. „gorący stół”


Dekofilm Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku.

Od początku swego istnienia jest firmą produkcyjno-handlową specjalizującą się w wytwarzaniu folii termokurczliwych i rozciągliwych do pakowania żywności. Folie termokurczliwe to: PVC oraz produkowane na bazie poliolefin jako standard i sieciowane „cross-linked".

Naszym głównym udziałowcem jest włoska firma Decofilm S.p.a. zlokalizowana w północnych Włoszech będąca liderem na europejskim rynku folii termokurczliwych. Poza joint ventue utworzonym w Polsce, w skład grupy wchodzą również zakłady produkcyjne zlokalizowane w Rumunii oraz w Rosji. Jako grupa jesteśmy niekwestionowanym liderem w swej branży, a znane marki handlowe, które oferujemy naszym klientom to DECOTERM®, DECOLINE®DCL, DECOWRAP®.

Naszym kolejnym istotnym walorem jest fakt, iż jesteśmy związani kapitałowo z firmą dystrybuującą dobra komplementarne, tzn. maszyny i systemy do pakowania, a fakt ten z pewnością uatrakcyjnia współpracę z nami.


Decowrap rozciągliwa folia PVC do pakowania żywności

DECOLINE®DCL - wszechstronnego stosowania

Folia DECOLINE®DCL - produkowana w procesie rozdmuchu - jest wielowarstwową folią termokurczliwą na bazie poliolefin. Przeznaczona do pakowania żywności i artykułów przemysłowych.



Producent folia termokurczliwa Poliolefina Crosslink

DECOLINE®DCL cross-link sieciowana

DECOLINE®DCL cross-linked - produkowana w procesie rozdmuchu - to najwyższej jakości folia poliolefinowa sieciowana. Przeznaczona do pakowania żywności i artykułów przemysłowych. Dzięki technologii sieciowania uzyskujemy dużo mocniejszy zgrzew i większą odporność folii na uszkodzenia mechaniczne. Folia ta doskonale sprawdza się na maszynach automatycznych


Decowrap rozciągliwa folia PVC do pakowania żywności

DECOWRAP® - rozciągliwa folia PVC do pakowania żywności

DECOWRAP® PVC stretch - produkowany w procesie rozdmuchu - ma zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów spożywczych. DECOWRAP® jest całkowicie bezpieczny, nie zawiera substancji mogących przedostać się do opakowanego produktu.





poliolefina producent polrekaw tasma

DECOTERM® - termokurczliwa folia PVC

DECOTERM® - produkowana w procesie rozdmuchu - jest folią termokurczliwą, której bazowym składnikiem jest polichlorek winylu (CH2=CHCl)n, stosowaną zarówno do pakowania produktów spożywczych, jak i przemysłowych.


Dekofilm Polska Sp. z o.o.

  • 03-128 Warszawa, ul.Świderska 35
  • dekofilm@dekofilm.com.pl
  • commerce@dekofilm.com.pl
  • +48 22 814 27 40
  • +48 22 676 99 91
  • Kapitał zakładowy 337 400,00 PLN. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp.
  • KRS 0000116639, NIP PL 524-10-13-679, REGON 010898938


    DEKOFILM ISO