Dekofilm Polska Sp. z o.o.             ul. Węgrzyna 1, 05-250 Emilianów

Uwaga: koronawirus (COVID-19) IV FALA. W związku z epidemią firma DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. monitoruje na bieżąco i wdraża wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami kompetentnych władz państwowych